Mikołaj Tarkowski, Adwokatura wileńska 1918-1939. Studium historyczno-prawne, Arche Gdańsk 2014, ss. 499.

Main Article Content

Anna Korzeniewska - Lasota

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Korzeniewska - Lasota, A. (2014). Mikołaj Tarkowski, Adwokatura wileńska 1918-1939. Studium historyczno-prawne, Arche Gdańsk 2014, ss. 499. Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(1), 524-529. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.36
Dział
Recenzje i noty recenzyjne