Mikołaj Tarkowski, Adwokatura wileńska 1918-1939. Studium historyczno-prawne, Arche Gdańsk 2014, ss. 499.
PDF

Jak cytować

Korzeniewska - Lasota, A. (2014). Mikołaj Tarkowski, Adwokatura wileńska 1918-1939. Studium historyczno-prawne, Arche Gdańsk 2014, ss. 499. Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(1), 524–529. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.36
https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.36
PDF