Rejestry nieruchomości (księgi gruntowe) w dawnej Polsce – czy naprawdę istniały?
PDF

Jak cytować

Moniuszko, A. (2014). Rejestry nieruchomości (księgi gruntowe) w dawnej Polsce – czy naprawdę istniały?. Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(1), 451–475. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.25

Abstrakt

O badaniach historycznoprawnych na tle artykułu Dariusza Felcenlobena "Rejestry nieruchomości w dawnej Polsce" [w:] „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. LXV, 2013, z. 1, s. 105-120

https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.25
PDF