Rejestry nieruchomości (księgi gruntowe) w dawnej Polsce – czy naprawdę istniały?

Main Article Content

Adam Moniuszko

Abstrakt

O badaniach historycznoprawnych na tle artykułu Dariusza Felcenlobena "Rejestry nieruchomości w dawnej Polsce" [w:] „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. LXV, 2013, z. 1, s. 105-120

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Moniuszko, A. (2014). Rejestry nieruchomości (księgi gruntowe) w dawnej Polsce – czy naprawdę istniały?. Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(1), 451-475. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.25
Dział
Artykuły recenzyjne