Autorstwo i prawo do autorstwa – czy nasze paradygmaty potrzebują zmian?
PDF

Jak cytować

Jankowska, M. (2014). Autorstwo i prawo do autorstwa – czy nasze paradygmaty potrzebują zmian?. Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(1), 367–382. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.18

Abstrakt

Niektórzy ustawodawcy dopuszczają wprost zrzekalność prawa do autorstwa
(lub któregoś z uprawnień mieszczących się w jego zakresie) lub też nie opowiadając się za żadnym z rozwiązań, pozostawiają tę kwestię doktrynie krajowej. Dostrzegane tendencje legislacyjne i doktrynalne zachęcają do podjęcia prób poszukiwania remedium, które pozwoliłby przychylić się do jednego z rozwiązań lub ze stanowisk. Kierując się powyższymi względami, potrzeba zagwarantowania prawa do autorstwa utworu zostanie ukazana przez pryzmat postępującego czasu i zmieniającej się świadomości społecznej.
https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.18
PDF