Andrzej B. Zakrzewski, Wielkie Księstwo Litewskie (XVI-XVIII w.). Prawo – ustrój – społeczeństwo, Warszawa 2013, Campidoglio, ss. 323.
PDF

Jak cytować

Jurkiewicz, J. (2014). Andrzej B. Zakrzewski, Wielkie Księstwo Litewskie (XVI-XVIII w.). Prawo – ustrój – społeczeństwo, Warszawa 2013, Campidoglio, ss. 323. Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(1), 507–513. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/2005
PDF