O prawnych aspektach dyscypliny w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej

Main Article Content

Jan Jerzy Sowa

Abstrakt

Uwagi na marginesie najnowszych prac Karola Łopateckiego: „Disciplina militaris” w wojskach Rzeczypospolitej do połowy XVII wieku", Białystok 2012 oraz "Organizacja, prawo i dyscyplina w polskim i litewskim pospolitym ruszeniu (do połowy XVII wieku)",Białystok 2013

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sowa, J. J. (2014). O prawnych aspektach dyscypliny w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej. Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(1), 440-450. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.24
Dział
Artykuły recenzyjne