O prawnych aspektach dyscypliny w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej
PDF

Jak cytować

Sowa, J. J. (2014). O prawnych aspektach dyscypliny w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej. Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(1), 440–450. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.24

Abstrakt

Uwagi na marginesie najnowszych prac Karola Łopateckiego: „Disciplina militaris” w wojskach Rzeczypospolitej do połowy XVII wieku", Białystok 2012 oraz "Organizacja, prawo i dyscyplina w polskim i litewskim pospolitym ruszeniu (do połowy XVII wieku)",Białystok 2013
https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.24
PDF