Wizja procedury cywilnej w uzasadnieniach i raportach do projektu Code de procédure civile z 1806 roku
PDF

Słowa kluczowe

kodyfikcje
Code Civil
XIX w.
Rada Stanu
prawo cywilne

Jak cytować

Klimaszewska, A. (2014). Wizja procedury cywilnej w uzasadnieniach i raportach do projektu Code de procédure civile z 1806 roku. Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(1), 263–276. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.12

Abstrakt

Zapoczątkowany przez szkołę prawa natury proces wyzwalania się prawa podmiotowego z otoczki, jaką wcześniej było dla niego actio z jednej strony, z drugiej zaś aura wydarzeń Wielkiej Rewolucji, w kontekście której przebijał się m.in. brak zaufania społeczeństwa do wymiaru sprawiedliwości, sprzeciw wobec
samowoli sędziowskiej i politycznego uwikłania parlamentów, szczególnie paryskiego, wpłynęły w konsekwencji na wykształcenie się modelu przeciwnego.
Doszło więc do apoteozy prawa materialnego i nadania prawu procesowemu charakteru pomocniczego na zasadzie konieczności realizacji tego pierwszego. I jak widać w exposés i raportach, tak też został zdefi niowany
w stosunku do kodeksu z 1804 r. Code de procédure civile.
https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.12
PDF