Spory o narodowy socjalizm na łamach Poznańskiej Biblioteki Niemieckiej.
PDF

Słowa kluczowe

Polska
Niemcy
nazizm
XX w.
Biblioteka Niemiecka

Jak cytować

Materniak - Pawłowska, M., & Olszewski, H. (2014). Spory o narodowy socjalizm na łamach Poznańskiej Biblioteki Niemieckiej. Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(1), 323–336. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.16

Abstrakt

Zainteresowanie Niemcami ma w naszym kraju bogatą tradycję i stanowi ważny
element w panoramie współczesnego dyskursu społecznego, politycznego
i kulturowego. Historia Niemiec i dzieje stosunków polsko-niemieckich
w badaniach nie bywały wolne od uproszczeń, stereotypów i mitów, a dzisiejsze debaty nie mogą być uznane za rozdział zamknięty, nawet jeżeli przyjąć, że współczesny dialog nie zna już dawnej retoryki i irracjonalnych treści wpisywanych w takie na przykład pojęcia jak „myśl zachodnia” czy „Ostforschung”. Wiadomo, że w badaniach nad historią społeczną, kulturą i polityką naszych sąsiadów oraz w dziejach stosunków niemiecko-polskich często sąsiadowały z sobą, ścierały się i uzupełniały treści naukowe oraz czynniki ideologiczne, wnoszone do nauki przede wszystkim choć nie tylko przez politykę.
https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.16
PDF