Spory o narodowy socjalizm na łamach Poznańskiej Biblioteki Niemieckiej.

Main Article Content

Małgorzata Materniak - Pawłowska
Henryk Olszewski

Abstrakt

Zainteresowanie Niemcami ma w naszym kraju bogatą tradycję i stanowi ważnyelement w panoramie współczesnego dyskursu społecznego, politycznegoi kulturowego. Historia Niemiec i dzieje stosunków polsko-niemieckichw badaniach nie bywały wolne od uproszczeń, stereotypów i mitów, a dzisiejsze debaty nie mogą być uznane za rozdział zamknięty, nawet jeżeli przyjąć, że współczesny dialog nie zna już dawnej retoryki i irracjonalnych treści wpisywanych w takie na przykład pojęcia jak „myśl zachodnia” czy „Ostforschung”. Wiadomo, że w badaniach nad historią społeczną, kulturą i polityką naszych sąsiadów oraz w dziejach stosunków niemiecko-polskich często sąsiadowały z sobą, ścierały się i uzupełniały treści naukowe oraz czynniki ideologiczne, wnoszone do nauki przede wszystkim choć nie tylko przez politykę.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Materniak - Pawłowska, M., & Olszewski, H. (2014). Spory o narodowy socjalizm na łamach Poznańskiej Biblioteki Niemieckiej. Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(1), 323-336. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.16
Dział
Z dziejów nauki historii prawa