O pierwszej polskiej ustawie zasadniczej. W odpowiedzi recenzentom Tomaszowi Kucharskiemu i Zbigniewowi Naworskiemu.
PDF

Jak cytować

Makiłła, D. (2014). O pierwszej polskiej ustawie zasadniczej. W odpowiedzi recenzentom Tomaszowi Kucharskiemu i Zbigniewowi Naworskiemu. Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(1), 349–366. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.21

Abstrakt

Odpowiedź recenzentom.
https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.21
PDF