Garść uwag na jubileusz Profesora Zygfryda Rymaszewskiego
PDF

Słowa kluczowe

historia prawa
źródłoznawstwo
nauka prawa
Uniwersytet Łódzki

Jak cytować

Matuszewski, J. (2014). Garść uwag na jubileusz Profesora Zygfryda Rymaszewskiego. Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(1), 295–300. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.14

Abstrakt

Życiorys i dorobek wybitnego historyka prawa skreślony ręką wytrawnego uczonego i kolegi.
https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.14
PDF