O kształtowaniu się ustroju Królestwa Polskiego w 1831 roku

Main Article Content

Lech Mażewski

Abstrakt

Sejm, który zebrał się po Nocy Listopadowej, nie miał charakteru konstytuanty,niekiedy nawet unikał takiego samookreślenia swojej pozycji, ale mimo to od samego początku rozpoczęło się kształtowanie przezeń nowego ustroju Królestwa Polskiego. Jaki charakter przybrał ustrój państwa polskiego, walczącego z Rosją o niepodległość? To temat rzadko poruszany w nowszej literaturze historycznoprawnej, a z pewnością wart refleksji. Autor zastanawia, czy zmiany w konstytucji Królestwa Polskiego, dokonywane przez Sejm w 1831 r., oznaczały powstanie całkowicie oryginalnego ustroju, czy jednak korzystano tu z pewnych rozwiązań z przeszłości? Z jakich i jakim ewentualnie poddawano je modyfikacjom?

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Mażewski, L. (2014). O kształtowaniu się ustroju Królestwa Polskiego w 1831 roku. Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(1), 277-294. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.13
Dział
Prace drobne i materiały