Powstanie Uniwersytetu w Krakowie w 1364 roku.
PDF

Słowa kluczowe

Uniwersytet
dzieje Polski
dzieje nauki
historia prawa
prawo kanoniczne

Jak cytować

Uruszczak, W. (2014). Powstanie Uniwersytetu w Krakowie w 1364 roku. Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(1), 13–40. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.00

Abstrakt

Autor przedstawia w tekście genezę i dzieje dwóch fundacji Uniwersytetu Krakowskiego: kazimierzowską z 1364 roku i jagiellońską z 1400 r. Wskazuje przy tym, że sukces w postaci powstania pierwszego w dziejach Europy Środkowo - Wschodniej nie byłby możliwy bez współdziałania Panstwa i Kościoła.
https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.00
PDF