Problemy ustrojowe i prawne na Rusi Halickiej w granicach Królestwa Polskiego do 1569 roku
PDF

Jak cytować

Szyszka, J. (2014). Problemy ustrojowe i prawne na Rusi Halickiej w granicach Królestwa Polskiego do 1569 roku. Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(1), 417–437. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.23

Abstrakt

Uwagi o pracy Igora Bojki "Organy władzy i prawo na Rusi Halickiej w składzie Królestwa Polskiego (1349-1569)".

https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.23
PDF