O czasopiśmie

Czasopismo "Język. Komunikacja. Informacja" poświęcone jest szeroko rozumianemu językoznawstwu, naukom o komunikacji i informacji, a także związkom zachodzącym pomiędzy tymi dyscyplinami.

W 2019 roku wraz z 14. tomem czasopismo zakończyło działanie.

 

Zakres i zasięg czasopisma

Celem JKI jest upowszechnianie krajowych i zagranicznych osiągnięć w dziedzinie lingwistyki, ze szczególnym naciskiem na:
 
• językoznawstwo porównawcze,
• politykę językową,
• socjolingwistykę,
• pragmalingwistykę,
• etnolingwistykę,
• hungarologię,
• interlingwistykę,
• nauki o komunikacji i informacji.

Polityka otwartego dostępu

Polityka Open Access: Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

 

Recenzenci

(w zależności od tomu) 

Tom / Vol. 12 (2017):

dr Hèctor Alòs i Font, Universitat de Barcelona, Hiszpania; prof. Věra Barandovská-Frank, AIS, Niemcy; prof. dr hab. Sabine Fiedler, Universität Leipzig, Niemcy; prof. US dr hab. Zbigniew Galor †, Uniwersytet Szczeciński; prof. UAM dr hab. Norbert Kordek, WN UAM; prof. UAM dr hab. Ilona Koutny, WN UAM; prof. UAM dr hab. Piotr Nowak, WN UAM; dr Joanna Nowak-Michalska, WN UAM; dr hab. Anna Pietryga, Uniwersytet Opolski; prof. dr Humphrey Tonkin, University of Hartford, USA; prof. UAM dr hab. Tomasz Wicherkiewicz, WN UAM, prof. zw. dr hab. Tadeusz Zgółka, UAM.

Tom / Vol. 11 (2016):

prof. Janusz Bańczerowski, ELTE, Budapeszt, Węgry; prof. Věra Barandovská-Frank, AIS, Niemcy; prof. Josef Bayer, Universität Konstanz, Niemcy; prof. Sabine Fiedler, Universität Leipzig, Niemcy; prof. Federico Gobbo, Universiteit van Amsterdam, Holandia; dr Anna Godzich; prof. Eliza Karmińska, UAM; prof. Małgorzata Kita, UŚ; prof. Ewa Kołodziejek, UŚ; dr Mariusz Koper, KUL; prof. Ilona Koutny, UAM; prof. Mária Ladányi, ELTE, Budapeszt, Węgry; dr Marcin Lewandowski, UAM; prof. Jouko Lindstedt, Uniwersytet Helsiński, Finlandia; Ewa Młynarska; prof. Nicole Nau, UAM; prof. Piotr Nowak, UAM; prof. Mariusz Rutkowski, UWM; prof. Janusz Taborek, UAM; prof. Grażyna Vetulani, UAM; prof. Lech Zieliński, UMK

Współautorzy

Wydawnictwo Rys

 

Historia czasopisma

Czasopismo ukazuje się rocznie od 2006 roku i jest prowadzone przez pracowników Wydziału Neofilologii UAM w Poznaniu.