Kontakt

Redakcja Rocznika JKI
Collegium Novum, pok. 215
al. Niepodległości 4
61-874 Poznań

Główna osoba do kontaktu

prof. Ilona Koutny
Redaktor Naczelny
Wydział Neofilologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Tel. +48 732 436 319

Wsparcie techniczne

PRESSto
Tel. 618293866