Redaktor Naczelny

prof. UAM dr hab. Ilona Koutny, Wydział Neofilologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Asystent Redaktora Naczelnego

dr Ida Stria, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski, Polska

Redaktor językowy

Michael Farris, MA, Wydział Neofilologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Polska

Rada naukowa

prof. dr Probal Dasgupta, Linguistic Research Unit, Indian Statistical Institute, Kolkata, Indie

prof. dr hab. Sabine Fiedler, Institut für Anglistik, Universität Leipzig, Niemcy

prof. dr Mária Ladányi, Institute of Linguistics and Finno-Ugric Studies, Loránd Eötvös University, Budapest, Węgry

prof. UAM dr hab. Thuat Nguyen Chi, Wydział Neogilologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. UAM dr hab. Piotr Nowak, Wydział Neofilologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

dr Paweł Nowakowski, Wydział Neofilologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

prof. UAM dr hab. Kyong-Geun Oh, Wydział Neofilologii, Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska