Empiryczna metoda odróżniania znaczeń trzech sufiksów przypadka w węgierskim
PDF (English)

Słowa kluczowe

polisemia
końcówki przypadka
celownik
allatyw
adesyw
zadanie sortowania

Jak cytować

Pomázi, B. (2020). Empiryczna metoda odróżniania znaczeń trzech sufiksów przypadka w węgierskim. Język. Komunikacja. Informacja, (14), 33–52. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/jki/article/view/22632

Abstrakt

W artykule przedstawiono empiryczną metodologię badania struktury semantycznej trzech węgierskich sufiksów: -nak/-nek (celownik), -hoz/-hez/-höz (allatyw) i -nál/-nél (adesyw). Sufiksy przypadków mają szeroką polisemiczną strukturę semantyczną, która do tej pory była najczęściej badana z punktu widzenia lingwistów w literaturze węgierskiej. W przeciwieństwie do poprzednich badań, obecne zadanie sortowania (por. Sandra i Rice 1995) opiera się na teście wykonywanym przez użytkowników języka. Informatorami było 25 rodzimych użytkowników języka, których zadaniem było posortowanie 3 zestawów po 20 zdań, z których każde zawierało jeden wyraz z jednym z trzech sufiksów. Zostali poproszeni o utworzenie dowolnych grup na podstawie znaczenia sufiksów. Następnie wyniki zostały poddane hierarchicznej analizie skupień za pomocą programu Past, który zilustrował bardziej typowe pary i podobieństwa w dendrogramie. Wykresy na dendrogramach pokazują, które znaczenia są bliższe, a które mniej podobne. Metoda ta może być użytecznym narzędziem do poznania sieci polisemicznej opartej na intuicji użytkowników języka.

PDF (English)

Finansowanie

ÚNKP-19-3 New National Excellence Program of the Hungarian Ministry for Innovation and Technology