Empiryczna metoda odróżniania znaczeń trzech sufiksów przypadka w węgierskim

Main Article Content

Bence Pomázi

Abstrakt

W artykule przedstawiono empiryczną metodologię badania struktury semantycznej trzech węgierskich sufiksów: -nak/-nek (celownik), -hoz/-hez/-höz (allatyw) i -nál/-nél (adesyw). Sufiksy przypadków mają szeroką polisemiczną strukturę semantyczną, która do tej pory była najczęściej badana z punktu widzenia lingwistów w literaturze węgierskiej. W przeciwieństwie do poprzednich badań, obecne zadanie sortowania (por. Sandra i Rice 1995) opiera się na teście wykonywanym przez użytkowników języka. Informatorami było 25 rodzimych użytkowników języka, których zadaniem było posortowanie 3 zestawów po 20 zdań, z których każde zawierało jeden wyraz z jednym z trzech sufiksów. Zostali poproszeni o utworzenie dowolnych grup na podstawie znaczenia sufiksów. Następnie wyniki zostały poddane hierarchicznej analizie skupień za pomocą programu Past, który zilustrował bardziej typowe pary i podobieństwa w dendrogramie. Wykresy na dendrogramach pokazują, które znaczenia są bliższe, a które mniej podobne. Metoda ta może być użytecznym narzędziem do poznania sieci polisemicznej opartej na intuicji użytkowników języka.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pomázi, B. (2020). Empiryczna metoda odróżniania znaczeń trzech sufiksów przypadka w węgierskim. Język. Komunikacja. Informacja, (14), 33-52. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/jki/article/view/22632
Dział
Struktury językowe
Biogram autora

Bence Pomázi, Uniwersytet im. Loránda Eötvösa; Węgierska Akademia Nauk

doktorant, doktoranckie studia językoznawcze, Uniwersytet im. Loránda Eötvösa, Budapeszt; młodszy pracownik naukowy, Instytut Badań Językoznawczych, Węgierska Akademia Nauk