Specyfika terminologii chemicznej w języku chińskim. Zastosowanie Niebiańskich Pni (天干) w tworzeniu chińskojęzycznych nazw systematycznych wybranych związków organicznych

Main Article Content

Andrzej Swoboda

Abstrakt

Chińskojęzyczna terminologia chemiczna wykazuje pewne szczególne cechy, które odróżniają ją od jej odpowiedników w języku angielskim i w języku polskim. W niniejszym artykule przedstawiono pochodzenie i zastosowanie Niebiańskich Pni (天干), stanowiących element chińskojęzycznych nazw systematycznych wielu związków organicznych, opisując zarazem powiązaną z Niebiańskimi Pniami grupę wyrazów zwanych Ziemskimi Gałęziami (地支). Określono również najważniejsze morfemy wykorzystywane w tworzeniu nazw systematycznych wybranych prostych związków organicznych, wskazując powiązanie znaczenia i zapisu poszczególnych morfemów z właściwościami wspomnianych związków. Wymienione w artykule przykłady nazw chińskojęzycznych zestawiono z ich odpowiednikami w języku angielskim i w języku polskim dla wyraźnego zobrazowania


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Varia