Specyfika terminologii chemicznej w języku chińskim. Zastosowanie Niebiańskich Pni (天干) w tworzeniu chińskojęzycznych nazw systematycznych wybranych związków organicznych
PDF

Słowa kluczowe

terminologia chemiczna
terminologia w języku chińskim
nomenklatura chemii organicznej
Niebiańskie Pnie
Ziemskie Gałęzie

Jak cytować

Swoboda, A. (2020). Specyfika terminologii chemicznej w języku chińskim. Zastosowanie Niebiańskich Pni (天干) w tworzeniu chińskojęzycznych nazw systematycznych wybranych związków organicznych. Język. Komunikacja. Informacja, (14), 204–213. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/jki/article/view/22636

Abstrakt

Chińskojęzyczna terminologia chemiczna wykazuje pewne szczególne cechy, które odróżniają ją od jej odpowiedników w języku angielskim i w języku polskim. W niniejszym artykule przedstawiono pochodzenie i zastosowanie Niebiańskich Pni (天干), stanowiących element chińskojęzycznych nazw systematycznych wielu związków organicznych, opisując zarazem powiązaną z Niebiańskimi Pniami grupę wyrazów zwanych Ziemskimi Gałęziami (地支). Określono również najważniejsze morfemy wykorzystywane w tworzeniu nazw systematycznych wybranych prostych związków organicznych, wskazując powiązanie znaczenia i zapisu poszczególnych morfemów z właściwościami wspomnianych związków. Wymienione w artykule przykłady nazw chińskojęzycznych zestawiono z ich odpowiednikami w języku angielskim i w języku polskim dla wyraźnego zobrazowania

 

PDF