Strategie komunikacji transgranicznej: perspektywa polsko-niemiecka a sytuacja w Japonii
PDF

Słowa kluczowe

pogranicze polsko-niemieckie
język polski
dwujęzyczność receptywna
Esperanto
wymiana języka
język łużycki
łacina

Jak cytować

Kimura, G. C. (2020). Strategie komunikacji transgranicznej: perspektywa polsko-niemiecka a sytuacja w Japonii. Język. Komunikacja. Informacja, (14), 85–101. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/jki/article/view/22641

Abstrakt

Niniejszy artykuł podsumowuje dotychczasowe wyniki badań nad transgranicznymi strategiami językowymi na granicy polsko-niemieckiej. Autor omawia znaczenie języka dla dzisiejszych badań granicznych w ogóle oraz znaczenie języka dla polsko-niemieckiego regionu przygranicznego w szczególności. Po przeglądzie językowych strategii komunikacji transgranicznej przedstawia zastosowanie różnorodnych strategii na granicy polsko-niemieckiej. Autor formułuje tezę, iż włączenie strategii alternatywnych, takich jak język polski, dwujęzyczność receptywna albo Esperanto, ale również uzupełnienia w postaci wymiany języka, zastosowania języka łużyckiego, a nawet łaciny, przyczynią się do trwałego ustabilizowania kontaktów polsko-niemieckich. Omawia także znaczenie kwestii języka i granicy w Japonii i wskazuje możliwość wykorzystania doświadczeń Europy Środkowej w sytuacji Azji Wschodniej.

PDF