Komentarz na facebooku jako quasi-gatunek internetowy – język i typologia

Main Article Content

Aleksandra Urzędowska

Abstrakt

W artykule podjęto próbę opisania i sklasyfikowania komentarza zamieszczanego pod postami na Facebooku jako quasi-gatunku internetowego. W części wstępnej przedstawiono ogólne cechy stylu internetowego, języka Internetu w kontekście wypowiedzi na Facebooku, a także opisano specyfikę języka komentarzy na Facebooku. W części drugiej wykazano typowe cechy komentarza facebookowego w porównaniu do innych gatunków internetowych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Urzędowska, A. (2020). Komentarz na facebooku jako quasi-gatunek internetowy – język i typologia. Język. Komunikacja. Informacja, (14), 118-138. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/jki/article/view/22645
Dział
Komunikacja
Biogram autora

Aleksandra Urzędowska, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

dr, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie; Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej