Komentarz na facebooku jako quasi-gatunek internetowy – język i typologia
PDF

Słowa kluczowe

klasyfikacja
styl internetowy
typologia

Jak cytować

Urzędowska, A. (2020). Komentarz na facebooku jako quasi-gatunek internetowy – język i typologia. Język. Komunikacja. Informacja, (14), 118–138. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/jki/article/view/22645

Abstrakt

W artykule podjęto próbę opisania i sklasyfikowania komentarza zamieszczanego pod postami na Facebooku jako quasi-gatunku internetowego. W części wstępnej przedstawiono ogólne cechy stylu internetowego, języka Internetu w kontekście wypowiedzi na Facebooku, a także opisano specyfikę języka komentarzy na Facebooku. W części drugiej wykazano typowe cechy komentarza facebookowego w porównaniu do innych gatunków internetowych.

PDF

Polityka Open Access: Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.
 
Nadsyłając zgłoszenia, Autorzy zgadzają się na to, że artykuły w niniejszym czasopiśmie są publikowane w otwartym dostępie (Open Access) i podlegają licencji Creative Commons w wersji 4.0 BY-NC-ND.
 


Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.