“Kosmoglot” – la unua interlingvistika societo en Ruslando

Main Article Content

Sergej N. Kuznecov

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest piotrogradzkiemu towarzystwu interlingwistycznemu „Kosmoglot” (założonemu w 1916 r. przez inżyniera V.K. Rosenbergera i językoznawcę J. Baudouina de Courtenay). Była to pierwsza próba powiązania podejścia inżynieryjnego i humanistycznego z nauką o komunikacji językowej. W tym czasie kosmoglotyka badała formy i odmiany międzynarodowej komunikacji językowej oraz możliwości zbudowania języka pomocniczego. Członkowie towarzystwa badali możliwość stworzenia nowego rodzaju semiotyki jako sposobu na bezbłędne tłumaczenie międzyjęzykowe.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kuznecov, S. N. (2020). “Kosmoglot” – la unua interlingvistika societo en Ruslando. Język. Komunikacja. Informacja, (14), 155-177. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/jki/article/view/22648
Dział
Interlingwistyka
Biogram autora

Sergej N. Kuznecov, Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M.W. Łomonosowa

prof., Wydział Filologii, Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M.W. Łomonosowa