“Kosmoglot” – la unua interlingvistika societo en Ruslando
PDF (Esperanto)

Słowa kluczowe

Kosmoglot (język pomocniczy)
kosmoglotyka (interlingwistyka)
język międzynarodowy
język filozoficzny
esperanto
ido
maszyna tłumacząca

Jak cytować

Kuznecov, S. N. (2020). “Kosmoglot” – la unua interlingvistika societo en Ruslando. Język. Komunikacja. Informacja, (14), 155–177. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/jki/article/view/22648

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest piotrogradzkiemu towarzystwu interlingwistycznemu „Kosmoglot” (założonemu w 1916 r. przez inżyniera V.K. Rosenbergera i językoznawcę J. Baudouina de Courtenay). Była to pierwsza próba powiązania podejścia inżynieryjnego i humanistycznego z nauką o komunikacji językowej. W tym czasie kosmoglotyka badała formy i odmiany międzynarodowej komunikacji językowej oraz możliwości zbudowania języka pomocniczego. Członkowie towarzystwa badali możliwość stworzenia nowego rodzaju semiotyki jako sposobu na bezbłędne tłumaczenie międzyjęzykowe.

PDF (Esperanto)