La tut-monda planlingvo de K’ang Yu-wei

Main Article Content

Bradio V. Moro III

Abstrakt

K’ang Yu-wei był wielkim reformatorem i politykiem, który żył pod koniec epoki Cesarstwa Chińskiego. Był jednocześnie filozofem społecznym i w ramach tejże pracy filozoficznej zajął się ideą uniwersalnego języka dla całego świata.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Interlingwistyka
Biogram autora

Bradio V. Moro III, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

mgr, emerytowany wykładowca w Instytucie Językoznawstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań