Konferenzbericht: 29. Jahrestagung der Gesellschaft für Interlinguistik e. V., Berlin, 22.-24.11.2019
PDF (Deutsch)

Jak cytować

Brosch, C. R. (2020). Konferenzbericht: 29. Jahrestagung der Gesellschaft für Interlinguistik e. V., Berlin, 22.-24.11.2019. Język. Komunikacja. Informacja, (14), 227–229. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/jki/article/view/22658
PDF (Deutsch)

Polityka Open Access: Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.
 
Nadsyłając zgłoszenia, Autorzy zgadzają się na to, że artykuły w niniejszym czasopiśmie są publikowane w otwartym dostępie (Open Access) i podlegają licencji Creative Commons w wersji 4.0 BY-NC-ND.
 


Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.