Nagłowek strony
Wróć do szczegółów artykułu Zagadnienie praw podmiotowych na styku prawa prywatnego i publicznego. Rozważania de lege ferenda na przykładzie opłat należnych komornikowi Pobierz Pobierz PDF