Wróć do szczegółów artykułu Pytania ontologiczne w badaniach nad społeczeństwem. Sabina Prejsnar-Szatyńska, Problematyka ontologiczna w pol-skiej teorii socjologicznej. Analiza myśli Floriana Znanieckie-go, Tadeusza Szczurkiewicza, Pawła Rybickiego i Jana Szczepańskiego, Wydawnictwo Libron Filip Lohner, Kraków 2017, ss. 236
Pobierz