Pytania ontologiczne w badaniach nad społeczeństwem. Sabina Prejsnar-Szatyńska, Problematyka ontologiczna w pol-skiej teorii socjologicznej. Analiza myśli Floriana Znanieckie-go, Tadeusza Szczurkiewicza, Pawła Rybickiego i Jana Szczepańskiego, Wydawnictwo Libron Filip Lohner, Kraków 2017, ss. 236
PDF

Słowa kluczowe

sociology
philosophy
society

Jak cytować

Knast, P. K. (2019). Pytania ontologiczne w badaniach nad społeczeństwem. Sabina Prejsnar-Szatyńska, Problematyka ontologiczna w pol-skiej teorii socjologicznej. Analiza myśli Floriana Znanieckie-go, Tadeusza Szczurkiewicza, Pawła Rybickiego i Jana Szczepańskiego, Wydawnictwo Libron Filip Lohner, Kraków 2017, ss. 236. Studia Europaea Gnesnensia, 19(19), 403–408. https://doi.org/10.14746/seg.2019.19.19

Abstrakt

Pytania ontologiczne w badaniach nad społeczeństwem. Sabina Prejsnar-Szatyńska, Problematyka ontologiczna w polskiej teorii socjologicznej. Analiza myśli Floriana Znanieckie-go, Tadeusza Szczurkiewicza, Pawła Rybickiego i Jana Szczepańskiego, Wydawnictwo Libron Filip Lohner, Kraków 2017, ss. 236

 

https://doi.org/10.14746/seg.2019.19.19
PDF

Bibliografia

Sabina Prejsnar-Szatyńska, Problematyka ontologiczna w pol-skiej teorii socjologicznej. Analiza myśli Floriana Znanieckiego, Tadeusza Szczurkiewicza, Pawła Rybickiego i Jana Szczepańskiego, Wydawnictwo Libron Filip Lohner, Kraków 2017

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.