Studia Europaea Gnesnensia

Aktualny numer

Nr 23 (2021)
Opublikowany 2021 czerwca 15

Studia Europaea Gnesnensia  to czasopismo o zasięgu lokalnym, narodowym i międzynarodowym. Tematyka poruszana na jego łamach koncentruje się wokół szeroko rozumianej kultury europejskiej bez ograniczeń chronologicznych i problemowych.  Obszary badawcze poruszane w tekstach publikowanych w czasopiśmie Studia Europaea Gnesnensia można zawrzeć w następujących słowach-kluczach: korzenie Europy, historia i kultura Europy, tożsamość Europy, idea Europy. Głównym celem czasopisma jest rzetelna debata nad  szeroko rozumianą kulturą europejską. Od 2021 roku czasopismo jest rocznikiem (publikujemy jeden numer w ciągu roku).

Artykuły, artykuły recenzyjne, recenzje i polemiki publikowane na  łamach naszego czasopisma obejmują takie dyscypliny naukowe jak: historia, historia sztuki, archeologia, architektura i urbanistyka, filozofia, językoznawstwo, etnologia, kulturoznawstwo, religioznawstwo, literaturoznawstwo, nauko o mediach, nauki o poznaniu i komunikacji, nauki o polityce, prawo.

Publikujemy teksty w językach polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim i hiszpańskim.

prof. UAM dr hab. Mateusz Jaeger

Dyrektor Instytutu Kultury Europejskiej UAM

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) w otwartych repozytoriach z podaniem linku do utworu ze strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

 

INDEKSOWANE W:

CEJSH; ERIH PLUS; INDEX COPERNICUS; Google Scholar; WorldCat

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA: Ministerstwo Edukacji i Nauki (2021): 20 punktów


DOI: 10.14746/seg ISSN: 2082-5951   E-ISSN  2720-7145 LICENCJA: Licencja Creative Commons
Artykuły publikowane w czasopiśmie Studia Europaea Gnesnensia dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.    WYDAWCA: Wydawnictwo Naukowe UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu      

Ogłoszenia

„Studia Europaea Gnesnensia” staje się rocznikiem.

Szanowni Państwo,

informujemy, że czasopismo „Studia Europaea Gnesnensia” staje się rocznikiem. Najbliższy numer ukaże się w grudniu 2022 roku.

Z wyrazami szacunku

Filip Kubiaczyk


Więcej…

2022 września 7

Studia Europaea Gnesnensia 25/2023 - call for papers

Szanowni Państwo,

do 30 kwietnia 2023 roku przyjmujemy teksty do 25 numeru czasopisma „Studia Europaea Gnesnensia", który ukaże się do końca przyszłego roku. Zachęcamy do nadsyłania propozycji artykułów, artykułów recenzyjnych, recenzji, polemik, sprawozdań. Propozycje prosimy wysyłać na adres seg@amu.edu.pl

Z wyrazami szacunku

Filip Kubiaczyk


Więcej…

2022 września 7

Studia Europaea Gnesnensia 24/2022 - call for papers

Szanowni Państwo,

do 31 grudnia 2021 roku przyjmujemy teksty do 24 numeru czasopisma "Studia Europaea Gnesnensia", który ukaże się w czerwcu 2022 roku. Zachęcamy do nadsyłania propozycji artykułów, artykułów recenzyjnych, recenzji, polemik, sprawozdań. Propozycje prosimy wysyłać na adres seg@amu.edu.pl

Z wyrazami szacunku


Filip Kubiaczyk


Więcej…

2021 listopada 22

Spis treści

. .
Spis treści
PDF

Recenzje

Leszek Mrozewicz
85-91
W poszukiwaniu rzymskości, rec. książki: Walburg Boppert, Christine Ertel, Die Gräberstraße von Mainz-Weisenau. Eine italische Gräberstraße des 1. Jhs. n. Chr im römischen Mainz
https://doi.org/10.14746/seg.2021.23.5
PDF
Grzegorz Kubacki
93-95
O Polaku opisującym Włochy po francusku. Dzieło Bernarda Potok- kiego wznowione po 195 latach, rec. książki: Bernard Potocki, Voyage dans une partie de l’Italie
https://doi.org/10.14746/seg.2021.23.6
PDF
Bartłomiej Najtkowski
97-104
Opowieści niesztampowe – o futbolu na poważnie, rec. książki: Kopalnia. Sztuka futbolu 5
https://doi.org/10.14746/seg.2021.23.7
PDF
Bartłomiej Najtkowski
105-110
Wpływ imigracji na współczesną Francję – reperkusje zjawiska, rec. książki: Ludwika Włodek, Gorsze dzieci Republiki. O Algierczykach we Francji
https://doi.org/10.14746/seg.2021.23.8
PDF
Filip Kubiaczyk
111-116
Maradona bez maski, rec. książki: Jimmy Burns, Maradona. Ręka Boga
https://doi.org/10.14746/seg.2021.23.9
PDF
Artur Kamczycki
117-126
Willkommen in den erworbenen Ländern, rec. książki: Karolina Kuszyk, Poniemieckie
https://doi.org/10.14746/seg.2021.23.10
PDF
Magdalena Maciudzińska-Kamczycka
127-134
Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o Partenonie, ale baliście się zapytać; rec. książki: Mary Beard, Partenon
https://doi.org/10.14746/seg.2021.23.11
PDF
Kamil Pietrasik
135-138
O migracji żydów rosyjskojęzycznych do Niemiec, rec. książki: Joseph Cronin, Russian-Speaking Jews in Germany’s Jewish Communities, 1990–2005
https://doi.org/10.14746/seg.2021.23.12
PDF
Wyświetl wszystkie wydania