Ogłoszenia

Szanowni Państwo,

informujemy, że czasopismo „Studia Europaea Gnesnensia” staje się rocznikiem. Kolejny numer ukaże się w czerwcu 2022 roku.

Z wyrazami szacunku

Filip Kubiaczyk

Studia Europaea Gnesnensia 24/2022 - call for papers

2021-11-22

Szanowni Państwo,

do 31 grudnia 2021 roku przyjmujemy teksty do 24 numeru czasopisma "Studia Europaea Gnesnensia", który ukaże się w czerwcu 2022 roku. Zachęcamy do nadsyłania propozycji artykułów, artykułów recenzyjnych, recenzji, polemik, sprawozdań. Propozycje prosimy wysyłać na adres seg@amu.edu.pl

Z wyrazami szacunku

Filip Kubiaczyk