Studia Europaea Gnesnensia  to czasopismo o zasięgu lokalnym, narodowym i międzynarodowym. Tematyka poruszana na jego łamach koncentruje się wokół szeroko rozumianej kultury europejskiej bez ograniczeń chronologicznych i problemowych.  Obszary badawcze poruszane w tekstach publikowanych w czasopiśmie Studia Europaea Gnesnensia można zawrzeć w następujących słowach-kluczach: korzenie Europy, historia i kultura Europy, tożsamość Europy, idea Europy. Głównym celem czasopisma jest rzetelna debata nad  szeroko rozumianą kulturą europejską. Czasopismo jest półrocznikiem (publikujemy dwa numery w ciągu roku).

Artykuły, artykuły recenzyjne, recenzje i polemiki publikowane na  łamach naszego czasopisma obejmują takie dyscypliny naukowe jak: historia, historia sztuki, archeologia, architektura i urbanistyka, filozofia, językoznawstwo, etnologia, kulturoznawstwo, religioznawstwo, literaturoznawstwo, nauko o mediach, nauki o poznaniu i komunikacji, nauki o polityce, prawo.

Publikujemy teksty w językach polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim i hiszpańskim.

prof. UAM dr hab. Mateusz Jaeger

Dyrektor Instytutu Kultury Europejskiej UAM

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) w otwartych repozytoriach z podaniem linku do utworu ze strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

 

INDEKSOWANE W:

CEJSH; ERIH PLUS; INDEX COPERNICUS; Google Scholar; WorldCat

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
Ministerstwo Edukacji i Nauki (2021): 20 punktów


ISSN: 2082-5951   E-ISSN  2720-7145
LICENCJA:
Licencja Creative Commons
Artykuły publikowane w czasopiśmie Studia Europaea Gnesnensia dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.
 
WYDAWCA:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 

Studia Europaea Gnesnensia 24/2022 - call for papers

2021-11-22

Szanowni Państwo,

do 31 grudnia 2021 roku przyjmujemy teksty do 24 numeru czasopisma "Studia Europaea Gnesnensia", który ukaże się w czerwcu 2022 roku. Zachęcamy do nadsyłania propozycji artykułów, artykułów recenzyjnych, recenzji, polemik, sprawozdań. Propozycje prosimy wysyłać na adres seg@amu.edu.pl

Z wyrazami szacunku


Filip Kubiaczyk

Nr 23 (2021)

Opublikowane: 2021-06-15

Wyświetl wszystkie numery