Nagłowek strony
Wróć do szczegółów artykułu Władysław Kupiszewski, Wybrane nazwy temporalne w gwarach polskich, „Z Prac Towarzystwa Kultury Języka”, Tom IX, Wydawnictwo BEL, Studio Sp. z o.o., Warszawa 2012, ss. 146+mapa. Pobierz Pobierz PDF