Władysław Kupiszewski, Wybrane nazwy temporalne w gwarach polskich, „Z Prac Towarzystwa Kultury Języka”, Tom IX, Wydawnictwo BEL, Studio Sp. z o.o., Warszawa 2012, ss. 146+mapa.

Main Article Content

Tadeusz Lewaszkiewicz

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Lewaszkiewicz, T. (2013). Władysław Kupiszewski, Wybrane nazwy temporalne w gwarach polskich, „Z Prac Towarzystwa Kultury Języka”, Tom IX, Wydawnictwo BEL, Studio Sp. z o.o., Warszawa 2012, ss. 146+mapa. Slavia Occidentalis, (70/1), 177-178. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/9788
Dział
Recenzje i omówienia