Wróć do szczegółów artykułu Sprawozdanie z XXVI Zjazdu Katedr, Zakładów i Zespołów Badawczych Prawa i Postępowania Administracyjnego pt. „Kierunki rozwoju jurysdykcji administracyjnej”, Poznań, 18-20 września 2022 r.
Pobierz