Sprawozdanie z XXVI Zjazdu Katedr, Zakładów i Zespołów Badawczych Prawa i Postępowania Administracyjnego pt. „Kierunki rozwoju jurysdykcji administracyjnej”, Poznań, 18-20 września 2022 r.
PDF

Jak cytować

Krzanowski, M. (2022). Sprawozdanie z XXVI Zjazdu Katedr, Zakładów i Zespołów Badawczych Prawa i Postępowania Administracyjnego pt. „Kierunki rozwoju jurysdykcji administracyjnej”, Poznań, 18-20 września 2022 r. Studia Prawa Publicznego, (4 (40), 169–176. https://doi.org/10.14746/spp.2022.4.40.11

Abstrakt

Sprawozdanie z XXVI Zjazdu Katedr, Zakładów i Zespołów Badawczych Prawa i Postępowania Administracyjnego pt. „Kierunki rozwoju  jurysdykcji administracyjnej”, Poznań, 18-20 września 2022 r.

Marcel Krzanowski

https://doi.org/10.14746/spp.2022.4.40.11
PDF