Nr 4 (40) (2022)
Pełny numer
PDF

Artykuły

Zofia Duniewska
9-26
Kontrowersje wokół wykładni prawa – studium przypadku
https://doi.org/10.14746/spp.2022.4.40.1
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2022.4.40.1
Tadeusz Kocowski, Witold Małecki
27-44
Policyjne determinanty w profilowaniu wolnych zawodów
https://doi.org/10.14746/spp.2022.4.40.2
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2022.4.40.2
Piotr Lisowski
45-62
Le diable est dans les détails – czyli kilka refleksji na temat kontrolno-nadzorczych dylematów dotyczących regulaminów organizacyjnych urzędów gmin
https://doi.org/10.14746/spp.2022.4.40.3
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2022.4.40.3
Joanna Haberko
63-84
Zmiana nazwiska rodzica po rozwodzie a nazwisko dziecka
https://doi.org/10.14746/spp.2022.4.40.4
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2022.4.40.4
Paweł Borecki
85-110
Zasada współdziałania państwa i związków wyznaniowych w prawie polskim
https://doi.org/10.14746/spp.2022.4.40.5
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2022.4.40.5
Marcin Rojszczak
111-142
Nieukierunkowana inwigilacja elektroniczna w świetle aktualnego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
https://doi.org/10.14746/spp.2022.4.40.6
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2022.4.40.6

Komentarze, opinie, polemiki

Zbigniew Bukowski
143-155
Opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska w związku z lokalizacją zakładów zagrożonych poważną awarią
https://doi.org/10.14746/spp.2022.4.40.7
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2022.4.40.7

Przegląd Piśmiennictwa - Przegląd polskich opracowań naukowych

Paulina Jachimowicz-Jankowska
157-163
Maria Gutowska-Ibbs, Pozarejestracyjne stosowanie produktów leczniczych a badania kliniczne. Ramy prawne i praktyka w podmiotach leczniczych w Polsce, seria Monografie Prawnicze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2022 (opr. Paulina Jachimowicz-Jankowska)
https://doi.org/10.14746/spp.2022.4.40.8
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2022.4.40.8

Przegląd Piśmiennictwa - Przegląd wybranych czasopism zagranicznych

Agnieszka Narożniak
164-165
Nika Bačić Selanec, Davor Petrić, Migrating with Dignity: Conceptualising Human Dignity Through EU Migration Law, „European Constitutional Law Review” 2021, vol. 17, iss. 3, pp. 498-516, https://doi.org/10.1017/S1574019621000262
https://doi.org/10.14746/spp.2022.4.40.9
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2022.4.40.9
Agnieszka Narożniak
166-167
Wolfgang Weiss, Pandemic and Administrative EU Soft Law: Persistent Challenges to the Rule of Law in the EU and Possible Solutions, „Review of European Administrative Law” 2022, vol. 15, no. 1, pp. 7-28, https://doi.org/10.7590/187479822X16484711705972
https://doi.org/10.14746/spp.2022.4.40.10
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2022.4.40.10

Sprawozdania i Informacje

Marcel Krzanowski
169-176
Sprawozdanie z XXVI Zjazdu Katedr, Zakładów i Zespołów Badawczych Prawa i Postępowania Administracyjnego pt. „Kierunki rozwoju jurysdykcji administracyjnej”, Poznań, 18-20 września 2022 r.
https://doi.org/10.14746/spp.2022.4.40.11
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2022.4.40.11