Maria Gutowska-Ibbs, Pozarejestracyjne stosowanie produktów leczniczych a badania kliniczne. Ramy prawne i praktyka w podmiotach leczniczych w Polsce, seria Monografie Prawnicze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2022 (opr. Paulina Jachimowicz-Jankowska)
PDF

Jak cytować

Jachimowicz-Jankowska, P. (2022). Maria Gutowska-Ibbs, Pozarejestracyjne stosowanie produktów leczniczych a badania kliniczne. Ramy prawne i praktyka w podmiotach leczniczych w Polsce, seria Monografie Prawnicze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2022 (opr. Paulina Jachimowicz-Jankowska). Studia Prawa Publicznego, (4 (40), 157–163. https://doi.org/10.14746/spp.2022.4.40.8

Abstrakt

Maria Gutowska-Ibbs, Pozarejestracyjne stosowanie produktów leczniczych a badania kliniczne. Ramy prawne i praktyka w podmiotach leczniczych w Polsce, seria Monografie Prawnicze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2022, ss. 208, ISBN 978-83-8291-229-6.

Paulina Jachimowicz-Jankowska

https://doi.org/10.14746/spp.2022.4.40.8
PDF