Nika Bačić Selanec, Davor Petrić, Migrating with Dignity: Conceptualising Human Dignity Through EU Migration Law, „European Constitutional Law Review” 2021, vol. 17, iss. 3, pp. 498-516, https://doi.org/10.1017/S1574019621000262
PDF

Jak cytować

Narożniak, A. (2022). Nika Bačić Selanec, Davor Petrić, Migrating with Dignity: Conceptualising Human Dignity Through EU Migration Law, „European Constitutional Law Review” 2021, vol. 17, iss. 3, pp. 498-516, https://doi.org/10.1017/S1574019621000262. Studia Prawa Publicznego, (4 (40), 164–165. https://doi.org/10.14746/spp.2022.4.40.9

Abstrakt

Nika Bačić Selanec, Davor Petrić, Migrating with Dignity: Conceptualising Human Dignity Through EU Migration Law (Migrować z godnością: konceptualizacja godności ludzkiej w prawie migracyjnym UE),
„European Constitutional Law Review” 2021, vol. 17, iss. 3, pp. 498-516, https://doi.org/10.1017/S1574019621000262

https://doi.org/10.14746/spp.2022.4.40.9
PDF