Vol. 10 No. 1 (2015)

Articles

Natalia Stachura
7-9
In memoriam André Philippus Brink (1935-2015)
https://doi.org/10.1515/werk-2015-0001
PDF
Robert Kusek, Wojciech Szymański
13-32
An Unlikely Pair: Berlinde De Bruyckere and J.M. Coetzee
https://doi.org/10.1515/werk-2015-0002
PDF
Yves T’Sjoen
33-50
Breyten Breytenbach in een zijspiegel: Het vizier van H.C. ten Berge Transnationale laterale beweging en particuliere “hetero-images” van een literaire actor/ Breyten Breytenbach Through H.C. ten Berge’s Looking-Glass: Transnational Lateral Movement and Particular “Hetero-Images” of a Writer
https://doi.org/10.1515/werk-2015-0003
PDF
Michał Wenderski
51-64
‘Hollandse’ dorpen in Polen: Hoe anders waren ze eigenlijk? / ‘Dutch’ Settlements in Poland: How Different Were They Actually?
https://doi.org/10.1515/werk-2015-0004
PDF
Mariusz Kowalski
65-96
Poles in the Dutch Cape Colony 1652-1814
https://doi.org/10.1515/werk-2015-0005
PDF
Lucie Sedláčková
99-114
Ecologische thematiek in hedendaagse fi ctie: Uitdagingen van milieufi losofi e, ecokritiek en animal studies voor de Nederlandstalige literatuur/ Ecology in the Contemporary Fiction: The Challenges of Environmental Philosophy, Ecocriticism and Animal Studies for the Study of Dutch and Flemish Literature
https://doi.org/10.1515/werk-2015-0006
PDF
Benjamin Bossaert
115-130
“Was de tael gansch het volk?” Comparatief onderzoek naar de Vlaamse en Slowaakse nationale beweging in de 19e eeuw: Een pleidooi om cultuurhistorisch te vergelijken in de neerlandistiek/ “Was the Language Representing the Whole Nation?” A Comparative Approach of the Flemish and Slovak National Movements in the 19th Century: A Plea for Comparative Research in Dutch Studies
https://doi.org/10.1515/werk-2015-0007
PDF
Camiel Hamans
133-136
Ute K. Boonen, Ingeborg Harmes i.s.m. Michaela Poß, Truus Kruyt en Gunther De Vogelaer, Niederländische Sprachwissenschaft: Eine Einführung, Tübingen: Narr Verlag, 2013, 256 pp., ISBN 978-3-8233-6771-0
https://doi.org/10.1515/werk-2015-0008
PDF