Editorial Team

Editor-in-Chief
Andrzej Lesicki (AMU, Poznań)

Managing Editor
Daria Bajerlein (AMU, Poznań)

Technical Editor
Marek Przewoźny (AMU, Poznań)

Linguistic Consultant
Sylwia Ufnalska

Editorial Board (all members affiliated to AMU, Poznań)
Andrzej Pacak (Editor in Biochemistry and Molecular Biology)
Szymon Konwerski (Editor in Entomology and Zoology)
Natalia Kuczyńska-Kippen (Editor in Hydrobiology)
Marlena Lembicz (Editor in Plant Ecology and Population Ecology)
Małgorzata Słocińska (Editor in Animal Physiology and Biochemistry)
Szymon Chowański (Editor in Animal Physiology and Biochemistry)
Adrian Surmacki (Editor in Ornithology, Zoology and Ecology)

Members
Józef Bielawski (Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland),
Nikita Chernetsov (Biological Station Rybachy, Russia),
Rainer Ehrnsberger (University of Vechta, Germany),
Ladislav Paule (Technical University Zvolen, Slovakia),
Wiesław Prus-Głowacki (Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland),
Edward F. Skorkowski (University of Gdańsk, Poland),
Kazimierz Ziemnicki (Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland),
Waldemar Żukowski (Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland).