A review of TERMINOLOGIA JĘZYKA PRAWNEGO I STRATEGIE TRANSLATORSKIE W PRZEKŁADACH KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH NA JĘZYK NIEMIECKI by Joanna KRZYWDA
PDF (Język Polski)

How to Cite

TRZASKAWKA, P. (2016). A review of TERMINOLOGIA JĘZYKA PRAWNEGO I STRATEGIE TRANSLATORSKIE W PRZEKŁADACH KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH NA JĘZYK NIEMIECKI by Joanna KRZYWDA. Comparative Legilinguistics, 25, 129–132. https://doi.org/10.14746/cl.2016.25.08
https://doi.org/10.14746/cl.2016.25.08
PDF (Język Polski)

References

Gajda S. 1990. Wprowadzenie do teorii terminu. Opole: Wydawnictwo WSP.

Kubacki A. 2012. Tłumaczenie poświadczone. Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego. Warszawa: Wolters Kluwer.

Sandrini P. 1996. Terminologiearbeit zwischen Rechtsordnung und Sprache. Tübingen: Gunter Narr.