NOTARIAL ACT AS A PERFORMATIVE UTTERANCE
PDF (Język Polski)

Keywords

theory of speech acts
performative utterances
notarial act

How to Cite

PIEPRZYCA, P. (2016). NOTARIAL ACT AS A PERFORMATIVE UTTERANCE. Comparative Legilinguistics, 25, 27–40. https://doi.org/10.14746/cl.2016.25.02

Abstract

Performative utterances, or speech acts, shaping the extra-linguistic reality occur frequently in legal documents. One of such documents is a notarial act, drawn up by a notary and containing declarations of the parties which change the civil law relations. However, not all declarations in a notarial act are performative utterances: some of them describe the reality, without changing the civil law relations between the parties. A special case of a performative utterance is the signature of the parties, confirming the declarations written by a notary on behalf of the parties. This paper aims to illustrate the diversity of expressions which can be classified as performative utterances, and thus shows that the catalogue of these expressions is much broader than it is often presented in the linguistics literature.
https://doi.org/10.14746/cl.2016.25.02
PDF (Język Polski)

References

Austin, John Langshaw. 1993. Mówienie i poznanie: rozprawy i wykłady filozoficzne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dunin-Dudkowska, Anna. 2010. Akt notarialny jako gatunek wypowiedzi. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Encyklopedia PWN. http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/akt-notarialny;3867029.html (data dostępu: 1 września 2015).

Gizbert-Studnicki, Tomasz. 1980. Czym nie są wypowiedzi performatywne. Studia Filozoficzne 8/1980: 121-129.

Grodziński, Eugeniusz. 1980. Wypowiedzi performatywne. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Janeczko, Edward. 2014. Wzory aktów notarialnych. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.

Levinson, Stephen. 2010. Pragmatyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Malinowski, Andrzej. 2006. Polski język prawny. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.

Nowak, Leszek. 1968. Performatywy a język prawny i etyczny. Etyka 3: 147-56.

Oleszko, Aleksander. 2012. Prawo o notariacie. Komentarz. Część II. Tom 1-2. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.

Patryas, Wojciech. 2005. Performatywy w prawie. Poznań: Wydawnictwo Forum Naukowe.

Pieńkos, Jerzy. 1999. Podstawy juryslingwistyki. Język w prawie – prawo w języku. Kraków: Oficyna Prawnicza MUZA.

Polański, Kazimierz, red. 1999. Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Radwański, Zbigniew. 2005. Prawo cywilne – część ogólna. 8 wydanie. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Studnicki, Franciszek. 1969. O wypowiedziach dokonawczych. Studia Cywilistyczne 23-24: 343-53.

Zdunkiewicz, Dorota. 1993. Akty mowy. W Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. II: Współczesny język polski. Red. Jerzy Bartmiński, 259-270. Wrocław: Wiedza o Kulturze.

Ustawy:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014 poz. 121).

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. 2014 poz. 164).