LOUISIANA CIVIL CODE AS A MEANS OF ESTABLISHING AND VERIFICATION OF TERMINOLOGICAL EQUIVALENCE FOR TRANSLATION AND LEXICOGRAPHY PURPOSES
PDF (Język Polski)

Keywords

Louisiana Civil Code
legal terminology
translation of legal texts
functional equivalence

How to Cite

ILUK, Łukasz. (2016). LOUISIANA CIVIL CODE AS A MEANS OF ESTABLISHING AND VERIFICATION OF TERMINOLOGICAL EQUIVALENCE FOR TRANSLATION AND LEXICOGRAPHY PURPOSES. Comparative Legilinguistics, 25, 41–59. https://doi.org/10.14746/cl.2016.25.03

Abstract

The following article shows what from a legal point of view appears as more important in a translated term; either its fidelity or message. It includes reasons for literal translation of legal texts and the consequences of its unjustified use. Starting with the meaning of the Napoleonic codifications in English there appears a process of identifying and establishing functionally equivalent terms in the Polish civil code and the Louisiana civil code exemplified by the terminological field: drobne nakłady, nakłady konieczne, inne nakłady and naprawy konieczne. The analysis indicates that the legal comparison enables finding the right equivalent.
https://doi.org/10.14746/cl.2016.25.03
PDF (Język Polski)

References

Bocquet, Claude. 1994. Pour une méthode de traduction juridique. Prilly: CB Service.

Catford, Ian C. 1965. A Linguistic Theory of Translation. Oxford: Oxford University Press.

Groot de, Gérard-Réne. 1990. Die relative Äquivalenz juristischer Begriffe und deren Folge für mehrsprachige juristische Wörterbücher. In Translation and Meaning, part 1. Red. Marcel Thelen i Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, 122-8. Maastricht: Eurotrem Maastricht.

Groot de, Gérard-Réne. 2002. Rechtsvergleichung als Kerntätigkeit bei der Übersetzung juristischer Terminologie. W Sprache und Recht. Red. Ulricke Haß-Zumker, 222-39. Berlin-New York: Walter de Gruyter.

Hannappel, Hans and Hartmut Melenk. 1990. Alltagssprache. München: Wilhelm Fink Verlag.

Iluk, Jan. 2012. Terminologia prawna i prawnicza z perspektywy interlingwalnej. Studia Linguistica 31: 7-21.

Iluk, Łukasz. 2014. Pole terminologiczne jako instrument konfrontacji leksyki prawnej dla celów leksykograficznych i translacyjnych. Studia Translatorica 5: 37-48.

Kielar, Barbara. 1988. Tłumaczenie i koncepcje translatoryczne. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Kielar, Barbara. 2007. Wiedza specjalistyczna tłumacza – na przykładzie tekstów prawnych. Języki Specjalistyczne 7. Teksty specjalistyczne jako nośniki wiedzy fachowej: 19-33.

Kielar, Barbara. 2010. Drogi i bezdroża tłumaczenia tekstów prawnych. Publikacja jubileuszowa III. Lingwistyka stosowana – języki specjalistyczne – dyskurs zawodowy, 131-147. Warszawa: Katedra Języków Specjalistycznych UW.

Kielar, Barbara. 2013. Zarys translatoryki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe IKL@ UW.

Kierzkowska, Danuta. 2002. Tłumaczenie prawnicze. Warszawa: TEPIS.

Matulewska, Aleksandra. 2005. Własność i zobowiązania w aspekcie translatorycznym polsko angielskim i angielsko-polskim. Investigationes Linguisticae 12: 62-76.

Pieńkos, Jerzy. 2003. Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki. Kraków: Zakamycze.

Pommer, Sieglinde. 2006. Rechtsübersetzung und Rechtsvergleichung. Translatorische Fragen zur Interdisziplinarität. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Sandrini, Peter. 1996. Terminologiearbeit im Recht. Deskriptiver begriffsorientierter Ansatz vom Standpunkt des Übersetzers. Wien: TermNet.

Schmidt-König, Christine. 2005. Die Problematik der Übersetzung juristischer Terminologie, Eine systematische Darstellung am Beispiel der deutschen und französischen Rechtssprache. Münster: Lit. ISBD Zitierstil.

Stolze, Radegundis. 1999. Expertenwissen des juristischen Fachübersetzers. W Übersetzen von Rechtstexten - Fachkommunikation im Spannungsfeld zwischen Rechtsordnung und Sprache. Red. Peter Sandrini, 45-62. Tübingen: Narr.

Sczaniecki, Michał. 1985. Powszechna historia państwa i prawa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Šarčević, Susan. 1990. Strategiebedingtes Übersetzen aus den kleineren Sprachen im Fachbereich Jura. Babel 36 (3): 155-166.

Šarčević, Susan. 1997. New Approach to legal Translation. The Hague: Kluwer Law International.

Zieliński, Lech. 2005. Kulturologiczna determinacja wyboru ekwiwalentu przez tłumacza tekstów prawnych z zakresu zobowiązań umownych. Języki Specjalistyczne 5. Teksty specjalistyczne w kontekstach zawodowych i tłumaczeniach: 38-47.