CHINESE EXPRESSIONS AND VERB PHRASES IN AMENDING, REFERENCE, DEROGATIVE, COMMENCEMENT AND EXTENT CLAUSES
PDF (Język Polski)

Keywords

legal language
legal provision
Chinese legal language

How to Cite

GRZYBEK, J. (2013). CHINESE EXPRESSIONS AND VERB PHRASES IN AMENDING, REFERENCE, DEROGATIVE, COMMENCEMENT AND EXTENT CLAUSES. Comparative Legilinguistics, 13, 39–50. https://doi.org/10.14746/cl.2013.13.03

Abstract

The aim of the article is to find Chinese expressions and verb phrases used in selected statutory instruments, which provide a transparent structure of statutory instruments and communicativeness. Since the author has not found the typology of statutory clauses and the most commonly used expressions and verb phrases in Chinese legislative regulations, she has found them in selected Chinese statutory clauses and has translated them into Polish.

The author analyzed the selected parallel texts applying the model of pragmatic translation of legal terms described by Kierzkowska. The corpora of Polish and Chinese statutory instruments encompass the following: amending clauses, reference clause, derogative clause, commencement clause and extent clauses.

The results of the analyses indicate, that the Chinese legislator applies an specific and not very elaborate catalogue of expressions and verb phrases when creating statutory instruments. The author presents the most commonly used expressions and verb phrases which may be found in investigated Chinese statutory clauses.

https://doi.org/10.14746/cl.2013.13.03
PDF (Język Polski)

References

Albrecht J. 2005. Übersetzung und Linguistik. Grundlagen der Übersetzungsforschung. Tübingen: Gunter Narr Verlag.

Göpferich S. 1998. Paralleltexte. In: Snell-Hornby et alii (Hgg.), Handbuch Translation. Tübingen. Art. 30.

Kierzkowska D. 2002. Tłumaczenie prawnicze. Warszawa: Wydawnictwo TEPIS Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych.

Matulewska A. 2010. Teksty paralelne a ustalanie konotatów i denotatów na potrzeby przekładu polsko-angielskiego. W: Legilingwistyka Porównawcza. Tom 3. Poznań: Zakład Graficzny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Snell-Hornby M. 1990. „Slippery when wet”: Parallertexte als Übersetzungshilfe, In: Wills W. (Hg.) Der Deutschunterricht, Themenheft: Übersetzungswissenschaft, 10-16.

Šarčević, S. 2000. New approach to legal translation. The Hague: Kluwer Law International.

Wronkowska S., Zieliński M. 1997. Zasady techniki prawodawczej. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Źródła:

Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” Dz. U. 02.100.908.

中华人民共和国合同法 (@: http://www.gov.cn/banshi/2005-07/11/content_13695.htm, data dostępu: 06.2011).

中华人民共和国主席令,第十八号 (@: http://www.gov.cn/flfg/2009-08/27/content_1403326.htm, data dostępu: 05.2011).

《中华人民共和国专利法》第三次修改解析(@: http://www.chinalawedu.com/new/1300_23230__/2009_3_17_ma34842533311713900212565.shtml, data dostępu: 05.2011).

中华人民共和国担保法 (@: http://www.gov.cn/banshi/2005-09/01/content_68752.htm, data dostępu: 06.2011).

中华人民共和国婚姻法 (@: http://www.gov.cn/banshi/2005-05/25/content_847.htm, data dostępu: 05.2011).

中华人民共和国商标法 (@: http://www.lawtime.cn/faguizt/39.html, data dostępu: 06.2011).

中华人民共和国民法通则 (@:http://www.npc.gov.cn/wxzl/wxzl/2000-12/06/content_4470.htm).

中华人民共和国公司法 (@: http://www.gov.cn/ziliao/flfg/2005-10/28/content_85478.htm, data dostępu 12.2012).

中华人民共和国企业破产法 (@: http://www.gov.cn/flfg/2006-08/28/content_371296.htm, data dostępu: 12.2012).

中华人民共和国治安管理处罚法 (@: http://www.legaldaily.com.cn/misc/2006-02/16/content_267035.htm).

中华人民共和国拍卖法 (@:http://www.chinalawedu.com/new/23223a23228a2010/20101223shangf113455.shtml, data dostępu 05.2011).