COMMUNICATIVE NATURE OF LEGAL LANGUAGE
PDF (Język Polski)

Keywords

legal language
features of legal language
communicativeness

How to Cite

ZAWŁOCKI, R. (2013). COMMUNICATIVE NATURE OF LEGAL LANGUAGE. Comparative Legilinguistics, 13, 69–97. https://doi.org/10.14746/cl.2013.13.05

Abstract

The paper presents the criminal law as a purposeful linguistic composition with a specific characteristics. The Author elaborates this conceptualization through a reference to the criminal law’s essence. Subsequently, bearing in mind the fact that a language is being a communication device, he conducts further analysis concerning the language of the criminal law’s addressees, lawmakers and, lastly, interpreters.

The analysis made from the abovementioned assessment perspective leads to a conclusion that the lawmaker, extensively, does not legislate in a fully reasonable manner, i. e.: knowingly, reasonably, simply, understandably and rightfully. The criminal law parlance should be specifically attributed to serve as a measure fulfilling the criminal law’s objectives. Otherwise, not only criminal law’s effectiveness deteriorates, but it additionally negatively affects social relationships which it should actually protect. A citizen cannot be accused of breaching a duty to comply with a criminal law norm, when the norm objectively could not impact the citizen’s behavior, because of a faultiness of its medium.

In the Author’s opinion, a significant part of current Polish substantial criminal law provisions (norms) are not expressed in an appropriate legal language, being contrary with a prerequisite of communicativeness. Therefore, those provisions should be amended.

https://doi.org/10.14746/cl.2013.13.05
PDF (Język Polski)

References

Cooter, Robert i Ulen Thomas. 2011. Ekonomiczna analiza prawa. Warszawa: Ch Beck.

Giddens, Anthony. 2007. Socjologia. Warszawa: PWN.

Giezek, Jacek 2004. [W:] Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, red. M. Bojarski. Warszawa.

von Humboldt, Wilhelm. 2002. O myśli i mowie. Wybór pism z teorii poznania, filozofii dziejów i filozofii języka, Warszawa: PWN.

Izdebski, Hubert. 2011, Elementy teorii i filozofii prawa, Warszawa: Lexis Nexis.

Matczak, Marcin. 2007. Summa Iniura. O błędzie formalizmu w stosowaniu prawa. Warszawa: Scholar.

Marek, Andrzej. 2010. System Prawa Karnego. Tom 1. Zagadnienia ogólne. Warszawa: CH Beck.

Marek, Andrzej. 2011. Prawo karne. Warszawa: CH Beck.

Morawski, Lech. 2005. Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian. Warszawa: Lexis Nexis.

Nowak, Tomasz. 2011. Język w świetle nauki. Kraków: Petrus.

Oniszczuk, Jerzy. 2008. Filozofia i teoria prawa. Warszawa: CH Beck.

Stefański, Ryszard, A. 2011. System Prawa Karnego. Tom 2. Źródła prawa karnego. Red, Bojarski tadeus, Warszawa: CH Beck.

Szacka, Barbara. 2003. Wprowadzenie do socjologii. Warszawa: OFICYNA -W"NAUKOWA.

Szerer, M. 1964. Karanie a humanizm. Warszawa: PWN.

Szerer, Mirosław. 1981. Kultura i prawo.Warszawa: PIW.

Sztompka, Piotr. 2005. Socjologia zmian społecznych. Kraków: Znak.

Sztompka, Piotr. 2009. Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Znak.

Wojciechowski, Bartosz. 2009. Interkulturowe prawo karne. Filozoficzne podstawy karania w wielokulturowych społeczeństwach demokratycznych. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Wróbel, Wóodzimierz, Zoll, Andrzej. 2010. Polskie prawo karne. Część ogólna. Kraków: Znak.

Zawłocki, Robert. 2004. O metodzie interpretacji przepisów prawa karnego. Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 4.

Zawłocki, Robert. 2007. Pojęcie i funkcje społecznej szkodliwości czynu zabronionego. Warszawa: CH Beck..

Zawłocki, Robert. 2011. Kodeks karny «śmietnikowy», Tożsamość polskiego prawa karnego. W Kodeks karny «śmietnikowy», Tożsamość polskiego prawa karnego red.: S. Pikulski, M. Romańczuk-Grącka, B. Orłowska-Zielińska, Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

Zawłocki Robert. 2011. Komentarz do artykułów 1-31. [W:] Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. red. M. Królikowski i R. Zawłocki, Warszawa: CH Beck.

Zawłocki Robert. 2012. O potrzebie reformy pozakodeksowego prawa karnego, Forum Prawnicze, nr 4/2012.

Zieliński Maciej. 2002 Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki. Warszawa: Lexis Nexis.

Zirk-Sadowski, M. 2011. Wprowadzenie do filozofii prawa. Warszawa: CH Beck.