PARALLEL TEXTS AS AN AUXILIARY TOOL IN THE PROCESS OF (SPECIALIST) TRANSLATION
PDF (Język Polski)

Keywords

parallel text
legal translation
specialist translation
method of parallel texts comparison in translation

How to Cite

KUBACKI, A. D. (2013). PARALLEL TEXTS AS AN AUXILIARY TOOL IN THE PROCESS OF (SPECIALIST) TRANSLATION. Comparative Legilinguistics, 13, 145–157. https://doi.org/10.14746/cl.2013.13.09

Abstract

The article contains an analysis of parallel texts as an auxiliary tool in the process of specialist translation. The translation of professional texts with the use of parallel texts as the primary source and dictionaries only as the secondary source is nowadays a widely adopted strategy. At the beginning of the article, the author discusses different definitions of a parallel text proposed by Polish and German researchers. In academic literature, various terms are used for parallel texts, for instance opposite, intermediary, base, supplementary or model texts. These types of texts fulfil different functions and might be subject to analysis at various stages. In the next part of the article, the author discusses the advantages and disadvantages of (specialist) translation with the use of parallel texts and presents the methods of finding parallel texts in the field of law. Finally, he describes the results of an experiment conducted for this article in a private school for specialist translators. The experiment fully confirmed the usefulness of parallel texts in the process of translation.

https://doi.org/10.14746/cl.2013.13.09
PDF (Język Polski)

References

Bergmans, Bernhard, 2007, Juristische Informationen suchen - bewerten - beschaffen -aktualisieren, Aachen: Shaker.

Biernacka-Licznar, Katarzyna, Żuchowska, Ewa, 2012, Egzamin na tłumacza przysięgłego. Zbiór dokumentów włoskich, Warszawa: C. H. Beck.

Bungarten, Theo, red. 1992, Beiträge zur Fachsprachenforschung. Sprache in Wissenschaft und Technik, Wirtschaft und Rechtswesen, Tostedt: Attikon.

Fabricius-Hansen, Cathrine, 2007, Paralleltext und Übersetzung in sprachwissenschaftlicher Sicht, [W:] Übersetzung, Translation, Traduction. Ein internationales Handbuch zur Übersetzungsforschung, red. H. Kittel et al., Berlin/New York: de Gruyter, s. 322-329.

Göpferich, Susanne, 2005, Paralleltexte, [W:] Handbuch Translation, red. M. Snell-Hornby et al., Tübingen: Stauffenburg, 184-186.

Hohnhold, Ingo, 1990, Übersetzungsorientierte Terminologiearbeit. Eine Grundlegung für Praktiker. Stuttgart: InTra.

Holz-Mänttäri, Justa, 1981, Hilfsmittel des Übersetzers. Hilfstexte als Hintergrund- und Paralleltexte, [W:] Mitteilungsblatt für Dolmetscher und Übersetzer 27:5, s. 8-9.

Iluk, Jan, Kubacki, Artur, 2003, Wzory polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych, Katowice: Gnome.

Iluk, Jan, Kubacki, Artur Dariusz, 2006, Wybór polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych, Warszawa: Promocja XXI.

Jeglińska, Beata, Ndiaye Iwona Anna, red. 2011, Wybrane dokumenty z komentarzami dla tłumaczy języka rosyjskiego (prawo cywilne i administracyjne). Seria Teoria i praktyka przekładu. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Kielar, Barbara Zofia, 1991, Problemy tłumaczenia tekstów specjalistycznych, [W:] Teoretyczne podstawy terminologii, red. F. Grucza, Wrocław: Ossolineum, s. 133-140.

Kierzkowska, Danuta, red. 2011, Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem 2011, Warszawa: Translegis.

Kubacki, Artur Dariusz, 2007, Problemy tłumaczenia niemieckojęzycznych dokumentów samochodowych, [W:] Współczesne kierunki analiz przekładowych, red. M. Piotrowska, Kraków: Tertium, s. 121-132.

Kubacki, Artur Dariusz, 2008, Zestawienie niemieckich i polskich ekwiwalentów nazw władzy sądowniczej, [W:] „Lingua Legis” nr 16, s. 52-67.

Kubacki, Artur Dariusz, 2012, Problemy terminologiczne w tłumaczeniu uwierzytelnionym polskich i niemieckich dokumentów USC, [W:] Przekład - teorie, terminy, terminologia, red. J. Dybiec-Gajer, M. Piotrowska, Kraków: Tertium, 151-160.

Kubacki, Artur Dariusz, 2011, Neue Auswahl deutschsprachiger Dokumente, Warszawa: Translegis.

Kubacki, Artur Dariusz, 2012, Tłumaczenie poświadczone. Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego, Warszawa: Wolters Kluwer Business.

Krzysztoforska-Weisswasser, Zofia, 1995, Wykorzystanie tekstów paralelnych przy tłumaczeniu wyroków w procesie cywilnym, „Lingua Legis“ nr 2, s. 18-20.

Matulewska, Aleksandra, 2010, Teksty paralelne a ustalanie konotatów i denotatów na potrzeby przekładu polsko-angielskiego, „Legilingwistyka Porównawcza” nr 3, s. 57-70.

Pieńkos, Jerzy, 1999, Podstawy juryslingwistyki. Język w prawie - Prawo w języku, Warszawa: Oficyna Prawnicza Muza.

Spillner, Bernd, 1981, Textsorten im Sprachvergleich: Ansätze zu einer kontrastiven Textologie, [W:] Kontrastive Linguistik und Übersetzungswissenschaft: Akten des Internationalen Kolloquiums Trier/Saarbrücken, red. W. Kühlwein et al., München: Fink, s. 239-250.

Voellnagel, Andrzej, 1980, Jak nie tłumaczyć tekstów technicznych. Warszawa: WNT.

Weigt Z., 2010, Fachtext in studentischer Übersetzung, [W:] Fachsprachenpropädeutik im Germanistikstudium, red. M. Duś, G. Zenderowska-Korpus, Częstochowa: Wydawnictwo WSL, s. 103-117.

Wilss, Wolfram, 1996, Übersetzungsunterricht. Eine Einführung: Begriffliche Grundlagen und methodische Optimierungen, Tübingen: Narr.