A PARAMETRIC DESCRIPTION OF DEONTIC MODALITY IN THE POLISH AND SPANISH CIVIL CODES
PDF

Keywords

deontic modality
Spanish
legal language
legilinguistics
parametric approach

How to Cite

NOWAK-MICHALSKA, J. (2013). A PARAMETRIC DESCRIPTION OF DEONTIC MODALITY IN THE POLISH AND SPANISH CIVIL CODES. Comparative Legilinguistics, 16, 23–38. https://doi.org/10.14746/cl.2013.16.2

Abstract

The article presents a parameter-based method of description of deontic modality in the Polish and Spanish civil codes. The described units are clauses conveying deontic meanings: obligativity, prohibitivity, permissivity and immunitivity. The clauses are excerpted from the corpus on the basis of criteria proposed for this purpose. Clauses conveying deontic meanings are characterized by various properties. Homogeneous properties are classified into parameters (dimensions). As a theoretical framework for a consistent description of the clauses, eight parameters have been proposed on the basis of an analysis of all clauses conveying deontic meanings. The method proposed for describing clauses conveying deontic meanings makes it possible to characterize them systematically and compare them intra- and interlingually. The comparison of the clauses also enables the entire texts of the Polish and Spanish civil codes to be compared
https://doi.org/10.14746/cl.2013.16.2
PDF

References

Bańczerowski, Jerzy. 2008. Wyraz w ujęciu morfologiczno-typologicznym. In Językoznawstwo historyczne i typologiczne. W 100-lecie urodzin Profesora Tadeusza Milewskiego, ed. Leszek Bednarczuk, Wojciech Smoczyński and Maria Wojtyła-Świerzowska, 233-260. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.

Bańczerowski, Jerzy, Jerzy Pogonowski, and Tadeusz Zgółka. 1982. Wstęp do językoznawstwa. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Depraetere, Ilse, and Reed Susan. 2006. Mood and Modality in English. In The Handbook of English Linguistics, ed. Bas Aarts and April McMahon. Malden-Oxford-Carlton: Blackwell Publishing.

Jędrzejko, Ewa. 1987. Semantyka i składnia polskich czasowników deontycznych. Wrocław- Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Karolak, Stanisław. 1999. Dictum. In Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, ed. Kazimierz Polański, 121-122. Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Lyons, John. 1977. Semantics. T. I-II. Cambridge: Cambridge University Press, 1977.

Nowak-Michalska, Joanna. 2012. Modalność deontyczna w języku prawnym na przykładzie polskiego i hiszpańskiego kodeksu cywilnego. Poznań: Wydawnictwo Rys.

Palmer, Frank. R. 1998. Mood and modality. Cambridge: University Press.

Portner, Paul. 2009. Modality. Oxford: University Press.

Rytel, Danuta. 1982. Leksykalne środki wyrażania modalności w języku czeskim i polskim. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Kodeks cywilny, ustawa z 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. Nr 16, poz. 93 with changes). Text according to: Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Stan prawny na 1 września 2008 r. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2008.

Código civil (‘Kodeks cywilny’) – Real Decreto de 24 de julio de 1889 (with changes). Text according to: Código civil. Edición actualizada septiembre de 2008, ed. José Carlos Erdozain López and Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano. Madrid: Tecnos.