INTERNATIONAL AGREEMENT AND MEMORANDUM OF UNDERSTANDING – PROBLEMS OF TRANSLATION
PDF (Język Polski)

Keywords

international agreement
understanding
Memorandum of Understanding
the characteristics of language specific to international agreements

How to Cite

OMES, A. (2014). INTERNATIONAL AGREEMENT AND MEMORANDUM OF UNDERSTANDING – PROBLEMS OF TRANSLATION. Comparative Legilinguistics, 17, 29–42. https://doi.org/10.14746/cl.2014.17.2

Abstract

The article aims at characterizing selected features of the international agreements and
Memorandum of Understanding. It presents general characteristic of agreements and terminology
used in both types of these kinds of documents. The author has explained the meaning and the
main aim of using the Memorandum of Understanding instead of the standard international
agreements. This article indicates the similarities between both of these documents resulting in
many misunderstandings between parties to such agreements. It also presents the differences
between them in order to show the right direction while drafting such documents. The author has
also presented the consequences that may appear when the specified terminology is not followed.

https://doi.org/10.14746/cl.2014.17.2
PDF (Język Polski)

References

Aust, Anthony. 2007. Modern Law and Practice, Cambridge: Cambridge University Press.

Bar, Ludwik. 1986. Słownik prawniczy angielsko-polski, Wrocław: Polska Akademia Nauk. Instytut Państwa i Prawa. Wydawnictwo Ossolineum.

Czapliński, Władysław. 2007. Multiplikacja sądów międzynarodowych - szansa czy zagrożenie dla jedności prawa międzynarodowego. W: Rozwój prawa międzynarodowego - jedność czy fragmentacja?, red. Kolasa, Jan i Kozłowski, Artur. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ehrlich, Ludwik. 1957. Interpretacja traktatów, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.

Frankowska, Maria. 2007. Prawo traktatów, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Frankowska, Maria. 1981. Umowy międzynarodowe w formie uproszczonej, Warszawa-Wrocław: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Frankowska, Maria. 1972. Umowy międzynarodowe. Wprowadzenie do prawa traktatów, Warszawa: Szkoła Główna Planowania i Statystyki.

Gifis, Steven. 2004. Law Dictionary, New Jersey: Barrons Educational Series, The State University of New Jersey.

Góralczyk, Wojciech. 2000. Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Jaślan, Janina i Jaślan, Henryk. 2005. Słownik terminologii prawniczej i ekonomicznej. Angielsko-polski, Warszawa: Wiedza Powszechna.

Kamiński, Tomasz. 2007. Uwagi na tle charakteru prawnego Memorandum of Understanding i proliferacji sądownictwa międzynarodowego. W: Rozwój prawa międzynarodowego – jedność czy fragmentacja?, red. Kolasa, Jan i Kozłowski, Artur. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Klafkowski, Alfons. 1976. Encyklopedia prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych, Warszawa: Wiedza Powszechna.

Klafkowski, Alfons. 1979. Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Law, Jonathan i Martin Elizabeth A. 2009. A Dictionary of Law, Oxford: Oxford University Press.2005.

Mechanizmy Finansowe EOG. Memorandum of Understanding, Warszawa: Ministerstwo Gospodarki i Pracy.

Myrczek, Ewa. 2006. Dictionary of Law Terms, Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.

Nahlik, Stanisław Edward. 1976. Kodeks prawa traktatów, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Nahlik, Stanisław Edward. 1971. Konwencja wiedeńska o prawie umów międzynarodowych, Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

Nahlik, Stanisław Edward. 1967. Wstęp do nauki prawa międzynarodowego, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Ożga, Ewa. 2003. Słownik terminologii prawniczej, Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza BRANTA.

Sozański, Jarosław. 2003. Współczesne prawo traktatów. Zarys wykładu, Warszawa- Poznań: Polskie Wydawnictwo Prawnicze IURIS.

Wyrozumska, Anna. 2006. Umowy międzynarodowe. Teoria i praktyka, Warszawa: Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza.