HUNTING DISTRICT LEASE IN TRANSLATION
PDF (Język Polski)

Keywords

translation
contract of lease
hunting district
hunting

How to Cite

NOWAK-KORCZ, P. (2014). HUNTING DISTRICT LEASE IN TRANSLATION. Comparative Legilinguistics, 17, 95–116. https://doi.org/10.14746/cl.2014.17.6

Abstract

This paper deals with Hunting District Lease Agreement in Polish-French and French-
Polish translation. The author characterizes the institution of Hunting District Lease in the Polish and French legal systems, distinguishes the typical contractual clauses in both languages Polish and presents the similarities and the differences on the level of the macro- and microstructure of the analyzed texts of agreements which are very important from the translative perspective. In her research the author applies the method of parallel text comparison (Delisle 2006) and the model of pragmatic translation of legal terms described by Kierzkowska (2002) based on the skopos theory of translation by Vermeer (1978, 2001). The examples of translation of the Hunting District Lease Agreement in Polish and French are also presented.

https://doi.org/10.14746/cl.2014.17.6
PDF (Język Polski)

References

Cornu, Jean. 2005. Linguistique juridique. Paris: Editions Montchrestien. EJA

Damasiewicz, Agnieszka, 2005. Najem lokalu użytkowego. Warszawa: LexisNexis.

Delisle, Jean, 2006. Terminologia tłumaczenia. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM (przekład i adaptacja Teresa Tomaszkiewicz).

Jopek-Bosiacka, Barbara, 2006. Przekład prawny i sądowy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kielar, Barbara, Zofia., Michałowska, Katarzyna. 1994. Umowa handlowa – angielskie i polskie wzorce tekstowe. W Lingua Legis. Nr 1. B.Z. Kielar, J. Lewandowski, J. Maliszewski, D. Kierzkowska, J. Poznański (red.), 6-11.

Kierzkowska, Danuta, 2002. Tłumaczenie prawnicze. Warszawa: Polskie Towarzystwo Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych TEPIS.

Lizisowa, Maria, 2013. Metody badań języka prawnego wobec ontologicznej natury prawa. Matulewska A. (red.), W Comparative Legilinguistic. International Journal for Legal Communication. Volume 13/2013, 20-44. Poznań: Zakład Graficzny UAM.

Machowska, Aleksandra, 2008. Słownik terminologii prawniczej polsko-francuski. Kraków: Wolters Kluwer Polska Sp. Z o.o.

Olczyk, Magdalena, 2006. Najem lokalu mieszkalnego. Warszawa: LexisNexis.

Pieńkos, Elżbieta, Pieńkos, Jerzy, 1981. Słownik terminologii prawniczej

i ekonomicznej francusko-polski. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Sourioux, Jean-Pierre, Lerat, Pierre. 1975. Le langage du droit. Paris: Presses Universitaires de France.

Stec, Roman, 2009. Prawo łowieckie. Wybrane aspekty prawnoporównawcze. Warszawa: Bellona SA.

Szachułowicz, Jan, 2002. Problematyka prawna dzierżawy obwodów łowieckich. W Przegląd sądowy nr 4/2002. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis.

Vermeer, Hans, 1978. Ein Raahem für eine Allgemeine Transationstheorie. W Lebende Sprachen 3, 99-102.

Vermeer, Hans, 2001. Skopos and commission in Translational Action. W: The translation Studies Reader, L. Venuti, M. Baker (red.), 221-232. London/New York: Routlege.

Wojtak, Maria, 1993. Styl urzędowy. W: Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Tom 2.Współczesny język polski, Bartmiński J. (red.)Wrocław

Wróblewski, Bronisław, 1948. Język prawny i prawniczy. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.

Zieliński, Maciej, 1999. Języki prawne i prawnicze. W: Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, Pisarek W. (red.), 50-74. Kraków:

Ośrodek Badań Prasoznawczych. Uniwersytet Jagielloński.

Kodeksy 1. Code civil (Kodeks Cywilny) (C. civ.) w brzmieniu obowiązującym 2013 r.

Code rural et de la pêche maritime (Kodeks Rolny i Rybołówstwa Morskiego) (C. rur.) w brzmieniu obowiązującym 2013 r