SOME REMARKS ON ERRORS IN BILATERIAL POLISH-RUSSIAN AGREEMENTS

Main Article Content

Swietłana GAŚ

Abstract

The aim of this paper is to demonstrate the most frequent errors and mistakes in official international documents. The analysis is based on a collection of agreements between the Republic of Poland and Russian Federation. Errors and mistakes in diplomatic agreements are not acceptable, however, some examples of these are presented in the analysed corpora. The underlying causes of errors are mostly of non-linguistic character – they are mainly psychological or physiological. A large number of errors may indicate low-level language skills or translator’s lack of knowledge about text editing rules. Omissions, excessive information, different kinds of errors in the titles of international agreements, inconsistent terms used within the same document or misspellings can be found in this corpora. A part of errors occurs in high-frequent words or collocations. It is suggested that these language problems are worth taking into consideration when planning vocational training courses or constructing syllabi and didactic materials. The importance of critical approach to lexicographic sources and own language skills has also been highlighted.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
GAŚ, S. (2016). SOME REMARKS ON ERRORS IN BILATERIAL POLISH-RUSSIAN AGREEMENTS. Comparative Legilinguistics, 21, 7-20. https://doi.org/10.14746/cl.2015.21.01
Section
Articles

References

 1. James, Carl. 1998. Errors in Language Learning and Use: exploring error analysis. London and New York: Longman.
 2. Chlebda, Wojciech, red. 2007. Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 3. Dzierżanowska, Halina. 1990. Przekład tekstów literackich na przykładzie języka angielskiego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 4. Grucza, Franciszek, red. 1978. Z problematyki błędów obcojęzycznych. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 5. Karczewska, Dorota. 2002. O błędach w tłumaczeniu. W Język rodzimy a język obcy: komunikacja, przekład, dydaktyka, red. Kopczyński Andrzej i Urszula Zaliwska-Okrutna, ss. 129-135. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 6. Kozłowska, Zofia. 2002. O błędach językowych w tekstach polskich przekładów. W Język rodzimy a język obcy: komunikacja, przekład, dydaktyka, red. Kopczyński Andrzej i Urszula Zaliwska-Okrutna, ss. 137-147. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 7. Kubacki, Artur. 2012. Tłumaczenie poświadczone. Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego. Warszawa: Wolters Kluwer.
 8. Markowski, Andrzej, red. 2004. Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Nowak, Paulina. 2006. Analiza błędów w przekładzie unijnych aktów normatywnych na przykładzie Council Regulation (EC) no 1346/2000 of 29 May 2000 on Insolvency Proceedings. Investigationes Linguisticae nr XIII, ss. 171-195, http://www.inveling.amu.edu.pl//pdf/Paulina_Nowak_INVE13.pdf.
 10. Sutor, Julian. 2005. Leksykon dyplomatyczny. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 11. Pisarska, Alicja, i Teresa Tomaszkiewicz. 1998. Współczesne tendencje przekładoznawcze. Poznań: UAM.
 12. http://www.gramota.ru/spravka/trudnosti/36 193 (dostęp 14.11.2014)
 13. http://www.ruscorpora.ru
 14. http://www.traktaty.msz.gov.pl
 15. http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70111106/?prime (dostęp 5.07.2014)
 16. http://www.mid.ru/bdomp/ns-dp.nsf/0/C99D6BFE48CC8C67C32575930025E0FD (dostęp 14.04.2015)