THE SWORN TRANSLATOR'S CERTIFICATION FORMULA

Main Article Content

Artur Dariusz KUBACKI

Abstract

The article deals with the problem of using the certification formula in certified translations in the context of the Polish-German language pair. The formula is a mandatory formal part of each certified translation, placed at its end in the appropriate language version. At the beginning of the article, the author discusses Polish guidelines relating to the formula, prepared by professional associations or found in the relevant literature. Next, in order to compare the rules for formulas in Poland and German speaking countries, he describes binding guidelines in this respect developed by German institutions and translators' associations in Germany and Austria. In the second part of the article, he presents several examples of the certification formula used by sworn translators of German in Poland and then analyses both their content and language. He also examines this issue from the perspective of the examination to become a sworn translator. Finally, the author proposes a correct and complete certification formula which could be binding on all sworn translators in Poland and should prove particularly useful to candidates for sworn translators.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
KUBACKI, A. D. (2016). THE SWORN TRANSLATOR’S CERTIFICATION FORMULA. Comparative Legilinguistics, 21, 21-38. https://doi.org/10.14746/cl.2015.21.02
Section
Articles

References

 1. Allgemeine Leitlinie für die Anfertigung von Urkundenübersetzungen in Bayern. Stand: 6/2012, Bundesverband für Dolmetscher und Übersetzer e.V., Landesverband Bayern e.V. http://www.bduebayern.de/fileadmin/bdue/Flyer_Leitlinie_zum_Urkundenuebersetzen_01.pdf (3.11.2014 r.).
 2. Cieślik, Bolesław, Liwiusz Laska, i Michał Rojewski. 2010. Egzamin na tłumacza przysięgłego. Komentarz, teksty egzaminacyjne, dokumenty. Warszawa: C. H. Beck.
 3. Dahlmanns, Karsten, i Artur Dariusz Kubacki. 2014. Jak sporządzać tłumaczenia poświadczone dokumentów? Przekłady tekstów z ‘Wyboru polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych’ z komentarzem. Wie fertigt man beglaubigte Übersetzungen von Urkunden an? Kommentierte Übersetzungen zu den Texten aus der ‘Auswahl polnischer und deutscher Dokumente für Translationsübungen‘. Chrzanów: Wydawnictwo Biuro Tłumacze_ KUBART.
 4. Dalügge-Momme, Natascha. 2011. Übersetzung von Urkunden und Dokumenten in der Praxis – Was darf, kann oder muss übersetzt werden? W Faire Verfahren brauchen qualifizierte Sprachmittler, red. Wolfram Baur i André Lindemann, ss. 142-151. Berlin: BDÜ Fachverlag.
 5. Dostatni, Grzegorz. 2005. Komentarz do ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. Warszawa: Wydawnictwo TEPIS.
 6. Dybiec-Gajer, Joanna. 2014. Artur Dariusz Kubacki, Tłumaczenie poświadczone. Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego. Wolters Kluwer, Warszawa, 369 stron (recenzja książki). Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu nr 9, ss. 323-329.
 7. Ehlers, Edmund, Beglaubigung und Legalisation von deutschen Urkunden, die zum Gebrauch im Ausland bestimmt sind. http://www.rechtstexte.info/files/Dateien/17383_Beglaubigung-und-Legalisation-von-Urkunden.pdf (3.11.2014 r.).
 8. Janik-Płocińska, Barbara, Małgorzata Sas i Ryszard Turczyn. 2001. Wielki słownik ortograficzno-fleksyjny. Warszawa: Grupa Wydawnicza Bertelsmann Media.
 9. Kierzkowska, Danuta, red. 1985. Vademecum tłumacza przysięgłego. Warszawa: Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich.
 10. Kierzkowska, Danuta, red. 1991. Kodeks tłumacza sądowego. Warszawa: Polskie Towarzystwo Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych TEPIS.
 11. Kierzkowska, Danuta, red. 2005. Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem. Warszawa: Wydawnictwo TEPIS.
 12. Kierzkowska, Danuta, red. 2011. Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem 2011. Warszawa: Wydawnictwo Translegis.
 13. Kołodziej, Krystyna. 2007. Empfehlungen des österreichischen Gerichtsdolmetscherverbandes für die Anfertigung beglaubigter Übersetzungen für österreichische Behörden. Lingua Legis nr 15, 18-22.
 14. Kubacki, Artur Dariusz. 2012. Tłumaczenie poświadczone. Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 15. Merkblatt für die Anfertigung von beglaubigten Übersetzungen. Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Inneres. Stand: 1.8.2002, http://www.bduebn.de/PDF/HH_Merkblatt_Uebersetzungen.pdf (3.11.2014 r.).
 16. Merkblatt für die Anfertigung von beglaubigten Übersetzungen. Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Inneres. Stand: 1.6.2006, http://epub.sub.uni-hamburg.de/epub/volltexte/2014/30914 (3.11.2014 r.).
 17. Richtlinien und Hinweise für die Anfertigung von Urkundenübersetzungen. Stand: Juli 2004, Edmund Ehlers. Landesverband Baden-Württemberg e.V., http://www.vvubw.de/cms/docs/doc28648.pdf (3.11.2014 r.).
 18. Rybińska, Zofia. red. 2011. Teksty egzaminacyjne dla kandydatów na tłumacza przysięgłego. Warszawa: Wydawnictwo Translegis.
 19. Schlüter-Ellner, Corinna. 2012. Übersetzen für Gerichte und Ermittlungsbehörden. W Berufsrecht der Übersetzer und Dolmetscher, red. Manuel Cebulla, 290-294. Berlin: BDÜ Fachverlag.
 20. Wer, Bernd. 2001. Status prawny i zasady pracy tłumaczy sądowych w RFN na przykładzie kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia. Lingua Legis nr 9, ss. 37-43.
 21. Zänker, Norbert, red. 2011. Dolmetscher und Übersetzer im Landesrecht, Beeidigung und Ermächtigung – zum Recht der Dolmetscher und Übersetzer in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland, 2., überarbeitete Auflage, Schriften des BDÜ 12. Berlin: BDÜ Fachverlag.