THE LONG-FELT NEED OF A LEGAL TRANSLATION TEXTBOOK: REVIEW OF PRZEKŁAD PRAWNY I SĄDOWY BY ANNA JOPEK-BOSIACKA
PDF

How to Cite

BIEL, Łucja. (2017). THE LONG-FELT NEED OF A LEGAL TRANSLATION TEXTBOOK: REVIEW OF PRZEKŁAD PRAWNY I SĄDOWY BY ANNA JOPEK-BOSIACKA. Comparative Legilinguistics, 2, 211–214. https://doi.org/10.14746/cl.2010.2.17
https://doi.org/10.14746/cl.2010.2.17
PDF

References

Alcaraz, E., Hughes, B. 2002. Legal Translation Explained. Manchester: St. Jerome.

Cao, D. 2007. Translating Law. Clevedon: Multilingual Matters.

Kierzkowska, D. 2002. Tłumaczenie prawnicze. Warszawa: Wydawnictwo Tepis.

Kierzkowska, D. (ed). 2005. Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem. Warszawa: Wydawnictwo Tepis.

Krześniak, E. J. 2003. Spółka partnerska w systemie prawa niemieckiego i prawa amerykańskiego. Kraków: Zakamycze.

Lowry, J., A. J. Dignam. 2006. Company Law. 3rd Ed. Oxford: OUP.

Śarčević, S. 1997. New Approach to Legal Translation. The Hague: Kluwer Law International.