EUROPEAN ARREST WARRANT IN POLAND AND ITALY
PDF (Język Polski)

Keywords

European Arrest Warranty
Italy
Poland
Comparative legilinguustics
legal linguistics

How to Cite

BIERNACKA-LINCZAR, K. (2010). EUROPEAN ARREST WARRANT IN POLAND AND ITALY. Comparative Legilinguistics, 3, 11–22. https://doi.org/10.14746/cl.2010.3.2.

Abstract

The European Arrest Warrant (EAW, or more rarely, EUAW) was introduced in Poland n 2004, at the moment of our country accession to the European Union. Simplification and rationalization of the system of persons transfer throughout the states of the European Union, thanks the elimination of complex extradition procedures, were the basic tasks of EAW. The aim of the paper is to show differences at Polish terminology concerning the list of 32 crimes covered by EAW, to present the list of 32 crime categories covered by EAW for the languages pair: Polish and Italian, and to present terminological problems in case of EAW translation. Frequency of EAW application by Polish courts between the years 2006–2008, as well as problems connected with incorporation of laws of Framework decision from 2002 concerning EAW in Italy were also presented in the paper.

https://doi.org/10.14746/cl.2010.3.2.
PDF (Język Polski)

References

Biel Łucja, 2007, Współpraca unijna w sprawach karnych. Podstawowe terminy w praktyce translacyjnej, „Lingua Legis‖, nr 15, s. 3–8.

Cieśla Hanna, Jamrozik Elżbieta, Kłos Radosław, 2006, Wielki słownik włosko-polski, Warszawa, Wiedza Powszechna.

Del Giudice Federico, 2008, Nuovo dizionario giuridico, Napoli, Gruppo Editoriale

Esselibri-Simone. Grelewicz-La Mela Małgorzata, Nuzzo Beata, 2003, Słownik prawniczy włosko-polski,Warszawa, Dom Wydawniczy ABC.

Jopek-Bosiacka Anna, 2008, Przekład prawny i sądowy, Warszawa, WydawnictwoNaukowe PWN.

Kierzkowska Danuta, 2007, Tłumaczenia prawnicze, Warszawa, Wydawnictwo Translegis.

Kodeks karny, 2009, Warszawa, LexisNexis.

Masłowska Małgorzata, oprac., 2008, Kodeks postępowania karnego, Warszawa,LexisNexis.

Meisels Wojciech, 1986, Podręczny słownik włosko-polski, Warszawa, WiedzaPowszechna.

Piccialli Paolo, 2007, Il processo penale illustrato, Napoli, Gruppo Editoriale Esselibri-Simone.

Płachta Michał, 2002, Prace ONZ nad nowymi konwencjami o zwalczaniu terroryzmu:dwa modele instrumentów międzynarodowych, „Biuletyn Ośrodka InformacjiRady Europy‖, nr 1, s. 97–116.

Płachta Michał, 2002, Europejski nakaz aresztowania (wydania) kłopotliwa „rewolucja”w ekstradycji, „Studia Europejskie‖, nr 3, s. 59.

Podracka Maria Katarzyna, 2008, Uniwersalny słownik polsko-włoski, Warszawa, Rea.

strony www:

www.eur-lex.europa.eu.

www.pk.gov.pl.

Marian Cichosz, 08 maja 2008, http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/7C4C5368.Drugie sprawozdanie oceniające stan transpozycji decyzji ramowej w sprawieeuropejskiego nakazu aresztowania procedury wydawania osób między państwami członkowskimi, Dokument MEMO/07/288,http://www.europa.eu/.../pressReleasesAction.do?...MEMO/07/288